Lite information om mig själv

Sara Paulsson Mitt namn är Sara Paulsson och jag är legitimerad sjuksköterska och MI-tränare. Jag tog min examen 1985 på Röda Korsets sjuksköterskeskola i Stockholm. Efter några år i somatisk vård började jag arbeta på kriminalvårdsanstalten i Halmstad och kom i kontakt med personer som hade svår missbruks- och beroendeproblematik och där det var alldeles nödvändigt med livsstilsförändringar. Jag har arbetat på Klara i Falkenberg som är en kommunal öppenvårdsmottagning för personer med drog- och alkoholberoende.

Under 2009 till 2010 var jag projektanställd på Statens Folkhälsoinstitut i Riskbruksprojektet. Projektets syfte var att primärvården skulle bli bättre på att ta upp frågan om patienters alkoholvanor. Därtill har jag haft en projektanställning på kriminalvårdens utvecklingsenhet och arbetade med att ta fram en programmanual till ett kort motivationsprogram för klienter i anstalt.

Jag har tidigare haft ett handledningsuppdrag i Primrose som är ett forskningsprojekt på KI som vänder sig till Barnhälsovården och som syftar till att förebygga att barn utvecklar övervikt eller fetma.

För närvarande har jag anställning på Statens institutionsstyrelse (SiS) som sjuksköterska och chef för HSL teamet på Långanäs ungdomshem utanför Eksjö. Målgruppen är barn omhändertagna enligt LVU, Lagen om vård av unga, och som är mellan 12 och 18 år. Sedan 2013 arbetar jag med ett implementeringsprojekt inom SiS Ungdomsvård. Förutom att utbilda och handleda behandlingspersonal inom SiS handlar det också om att stödja institutionernas implementeringsarbete.

Genom kriminalvårdens försorg fick jag grundläggande MI-utbildning år 2000 och våren 2001 gick jag min tränarutbildning, TNT, ledd av Steven Rollnic och Jeff Allison. Tillsammans med andra kollegor har jag haft ett stort antal grundutbildningar för kriminalvårdspersonal och jag arbetade under flera år med BSF (Beteende-Samtal-Förändring) som är ett semistruktuerat program för kriminalvårdsklienter.

Förutom för kriminalvården har jag haft grund- och fördjupningsutbildningar och handledning för personal inom , hälso- och sjukvård, socialtjänsten, försäkringskassan, rehabilitering samt missbruksvård. På senare tid även arbetat med KY-utbildningar av behandlingspedagoger. Se mer under ”Kunder och referenser”.

Jag har vid några tillfällen medverkat som medtränare på grundutbildningar tillsammans med Christina Näsholm på Resö Gamla skola. Lär mer på symposium.se.

Jag är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och deltar i internationella samt nordiska arrangemang anordnade av organisationen.