Bra länkar om du vill veta mera

Internationell MI-konferens i Berlin, september 2015:
http://www.mintcon.eu/en/conference

Folkhälsomyndigheten har ett stort MI-material, bl a filmerna "Killen i baren" och "Den snusande mamman":
http://www.folkhalsomyndigheten.se

SOMRA - ett interaktivt kunskapsstöd för att utveckla MI-färdigheter:
http://www.somra.se

Artikel av Lars Forsberg, med dr, psykolog, leg psykoterapeut, Karolinska institutet publicerad i Läkartidningen 2006:
http://www.läkartidningen.se/engine.php?articleId=5165

Det internationella nätverket för MI tränare:
http://www.motivationalinterview.org.

Det Nordiska nätverket för MI tränare:
http://www.motiverandesamtal.org.

Läs mer om aktuell forskning om MI och den kodning som görs på KI:
https://www.miclab.org/.

Föreläsningar, bloggar mm:
http://www.motiverandesamtal.se