MI - Motiverande samtal

För att underlätta livsstilsförändringar

Motivational Interviewing, på svenska ”Motiverande samtal” är en samtalsmetodik och ett förhållningsätt som bygger på den amerikanske professorn och missbruksforskaren William R Millers arbete.

Metodiken utvecklade W. Miller tillsammans med professor Stephen Rollnick och 1991 utgavs den första boken Motivational Interviewing.

Motiverande samtal är ett icke konfrontativt förhållningssätt och en metodik att hjälpa människor till att genomföra förändring av beteende.

Motiverande samtal används inom många skilda områden där motivation behövs för behandlingsresultatet.

Metoden har som utgångsläge att människor har en förmåga och ett eget ansvar att genomföra livsstilsförändringar som gagnar den egna livskvalitén.

SaPaMI erbjuder:

Grundutbildning i Motiverande samtal om tre till fem dagar för behandlare/vårdgivare där man går igenom teori och principer samt tränar på olika färdigheter.

Metodhandledning av MI, där vi fördjupar oss i metodiken och deltagarna ges möjlighet att träna på teknikerna.

Kortare föreläsningar om MI. Förtjänster med ett icke konfrontativt förhållningssätt i förändringsarbetet.